MEDIACIÓ ESPORTIVA

LOVSPORT ofereix un servei de mediació esportiva per a les diferents problemàtiques relacionades amb el món de l’esport. Des de contractes mercantils entre esportistes o entitats i patrocinadors, relacions laborals entre els diferents agents esportius, relacions esportives o personals entre esportistes, tècnics, àrbitres, i totes aquelles controvèrsies que, siguin quines siguin les parts, es vulguin solucionar.

Durada

Es realitza primerament una sessió informativa que ajudarà al mediador a conèixer el conflicte i a les parts a conèixer el funcionament de la mediació i del seu procediment.

En funció d’aquesta primera sessió informativa, el mediador podrà dibuixar millor quin és el procediment a seguir per al cas concret i així ho comunicarà a les parts. El procediment es realitzarà en una o vàries sessions i aquestes sessions podran ser individuals o bé conjuntes per les dues parts.

Tarifa

Des de 100€ + IVA per sessió (a determinar en funció de la compelxitat de la matèria) + despeses de desplaçament si es realitza en lloc diferent de les nostres oficines.

Forma de pagament

En efectiu o mitjançant transferència bancària.

Lloc

Les mediacions es poden dur a terme o bé a les nostres oficines o en un lloc on les parts acordin.

C/ Florenci Valls, 48, 3r pis. 08700, Igualada

Tens dubtes?

Envia un e-mail a info@lovsport.cat o truca al 616 267 609 .